مشاوره در خرید سنگ و ویژگی انواع سنگ ها

سنگ دهبید

سنگ شایان دهبید
دلار $ 50 هر متر مربع
 • پروژه های کار شده ما : 5 پروژه
 • مناسب : نمای بیرونی / کف / دیوار / نمای داخلی
 • پایداری و زیبایی
 • قیمت منحصر به فرد
 • پایداری و زیبایی
 • مقاومت سایشی زیاد
 • رنگ و طرح منحصر به فرد
 • درصد جذب آب پایین
 • ساب پذیری عالی
محبوب ترین

سنگ دهبید

سنگ شایان دهبید
دلار $ 50 هر متر مربع
 • پروژه های کار شده ما : 5 پروژه
 • مناسب : نمای بیرونی / کف / دیوار / نمای داخلی
 • پایداری و زیبایی
 • قیمت منحصر به فرد
 • پایداری و زیبایی
 • مقاومت سایشی زیاد
 • رنگ و طرح منحصر به فرد
 • درصد جذب آب پایین
 • ساب پذیری عالی
محبوب ترین

سنگ دهبید

سنگ شایان دهبید
دلار $ 50 هر متر مربع
 • پروژه های کار شده ما : 5 پروژه
 • مناسب : نمای بیرونی / کف / دیوار / نمای داخلی
 • پایداری و زیبایی
 • قیمت منحصر به فرد
 • پایداری و زیبایی
 • مقاومت سایشی زیاد
 • رنگ و طرح منحصر به فرد
 • درصد جذب آب پایین
 • ساب پذیری عالی
محبوب ترین

سنگ دهبید

سنگ شایان دهبید
دلار $ 50 هر متر مربع
 • پروژه های کار شده ما : 5 پروژه
 • مناسب : نمای بیرونی / کف / دیوار / نمای داخلی
 • پایداری و زیبایی
 • قیمت منحصر به فرد
 • پایداری و زیبایی
 • مقاومت سایشی زیاد
 • رنگ و طرح منحصر به فرد
 • درصد جذب آب پایین
 • ساب پذیری عالی
محبوب ترین

ارسال پیام به ما

اطلاعات تماس

 • ایران – شیراز – خیابان قدوسی غربی ، خیابان شهید سبحانی ، جنب خیابان رهگذر ، بلوک 102 ، طبقه 2

کلمات کلیدی را وارد نمایید