بلاگ

ماستیک در تولید سنگ

ماستیک در تولید سنگ

موارد مصرف :

ماستیک سنگ رونق تهیه شده از رزین پلی استر غیر اشباع بوده که قدرت پرکنندگی وکیفیت عالی در انواع شیدها از ویژگیهای بارزاین محصول می باشد . این محصول پس از اجرای روی سنگ براقیت وجلوه خاصی به سنگ داده و با پوشا نیدن خلل وفرج آن سطحی صاف ویکدست روی سنگ ایجاد می کند.

 – روش مصرف :

مقداری از ماستیک را روی سنگ با هاردنر (پراکساید یا اسید) با لیسه یا کاردک مخلوط می کنید، نسبت مخلوط کردن این مواد حدوداً 1 به 100 است یعنی برای هر 100 واحد ماستیک ، یک واحد هاردنر مخلوط شود. این مخلوط را سریعاً با کاردک روی سنگ کشیده به نحوی که خلل و فرج سنگ بریده شده، پر شود و سایر سطح سنگ تقریباً از ماستیک تمیز شود ( مثل بتونه کردن سوراخهای سنگی ) بعد از خشک شدن ، سنگ آماده ساب خوردن می باشد.

– زمان خشک شدن: 10 دقیقه در دمای 20 درجه سانتیگراد

مدت ا نبار داری :  6 ماه پس از تولید

از اروزیل  یا ایروزیل در صنایع رزین سازی و کامپوزیت و رنگ و سنگ استفاده میشود.اروزیل به عنوان غلظت دهنده وجلوگیری از ته نشینی استفاده می گردد اروزیل در صنایع آرایشی بهداشتی نیز کاربرد فراوانی دارد.

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید